ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

Це положення складено у відповідності до практики професійних асоціацій Європи, відповідно до якої професійна підготовка психотерапевта відбувається у 2 етапи:

І рівень «Фахівець з психотерапевтичного консультування» (базові знання та навички з психотерапії)

ІІ рівень «Психотерапевт» (фахівець (спеціаліст) з психотерапії).

Освітній стандарт УСП «Фахівець з психотерапевтичного консультування УСП» зорієнтований на фахівців із суміжних з психотерапією спеціальностей, у освіті, менеджменті, соціальній роботі, в медицині та ін., а також для психологів і психіатрів, що не ставлять перед собою мету отримати повну психотерапевтичну освіту.

Досягнення рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування УСП» означає, що фахівець засвоїв базові знання та навички в певній модальності психотерапії та використовує їх у своїй повсякденній роботі в якості консультанта.

Після присвоєння кандидату проміжного рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування УСП» кандидат може продовжувати навчання та отримати рівень «Психотерапевт УСП», що відповідає високим вимогам Європейського сертифікату з психотерапії.

1. Вимоги для присвоєння кандидату рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування УСП»:

1.1.Власний психотерапевтичний досвід за обраною модальністю – не менше 240 годин;

1.2. Базова теорія (впровадження в психотерапію, етичні засади психотерапії, основи консультування) -   120 годин;

1.3. Спеціалізована теорію за обраною модальністю – 50 годин;

1.4. Підтвердження самостійної практики консультування (не менше 200 годин)

1.5. Супервізія – участь у груповій або індивідуальній супервізії (50 год.) за вибраним напрямком з представленням власних випадків консультування – не менше 10 год.

1.6. Для кандидатів, базова освіта яких не є психіатрією вимогою є проходження мінімум 100 годин пропедевтики з психіатрії (із загальної тривалості 150 год.)

1.7. Для кандидатів, у базовій освіті яких відсутні інші розділи з базової частини освіти також вимагається підтвердження отримання тих розділів.

2. Після завершення всіх вказаних розділів навчання кожен кандидат повинен пройти процедуру його завершення, а саме: захист дипломної роботи (теорія) та захист супервізії практичної роботи.

3. Кожен кандидат повинен продемонструвати адекватне і фахове оволодіння ним теоретичних знань, оволодіння основами методики - практичні навички та вміння і проявити фахову зрілість у якості консультанта у вибраному напрямку. Кожен кандидат зобов’язаний дотримуватися Етичного кодексу та етичних стандартів УСП.

4. Після проходження всіх блоків підготовки та виконання всіх вимог кандидат заповнює анкету на входження до Реєстру фахівців з психотерапевтичного консультування УСП. (форма анкети - Додаток №1).

4.1. Анкету підписує голова осередку УСП, що посвідчує членство кандидата в УСП та його участь в житті осередку.

4.2. Анкету підписує голова освітнього комітету секції, що посвідчує виконання кандидатом всіх вимог на отримання кваліфікаційного рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування УСП».

4.3. Кандидат пише заяву в довільній формі на імя Виконавчого секретаря НАО УСП, який подає кандидатуру на затвердження Ради навчаючих психотерапевтів УСП.

5. Рада навчаючих психотерапевтів на засіданні приймає рішення про присвоєння кандидату кваліфікації «Фахівець з психотерапевтичного консультування УСП».

6. Кандидат отримує відповідне посвідчення і його дані вносяться в Реєстр консультантів Української Спілки психотерапевтів. Сертифікат консультанта УСП та внесення до Реєстру консультантів УСП не є підставою для здійснення психотерапевтичної діяльності.

7. Список консультантів, яким присвоєно статус за річний період, зачитується на Щорічній конференції УСП разом із іншими присвоєними кваліфікаціями та переведеннями в статусі.

8. На перехідний період в 2015-2016 р. кандидат на отримання статусу має право подавати документи при виконанні вимог з отримання загальної кількості годин теорії (дотримання пропорції загальних і спеціалізованих годин не є обов’язковим).