ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

 

 

Викладачі курсу:

Роман Кечур, Олександр Мироненко, Христина Богута

 

 

1 модуль

25 год.

 

2 модуль

25 год.

3 модуль

25 год.

4 модуль

25 год.

5 модуль

25 год.

6 модуль

25 год.

"Розлади психіки і поведінки"

"Психотичні розлади"

"Тривожні, невротичні та пов`язані із стресом розлади"

"Межові, аддиктивні розлади та розлади з соматичними симптомами"

 "Деференційна діагностика і терапія розладів психіки та поведінки"

24-26 лютого 2023 року

 

В програмі можливі зміни*

 
 
Програма 1 модуля:
 
1 день
 
 Лекція. Вступ до предмету психіатрії.
 
 Лекція. Пізнання психічно хворих. Методи пізнання психічно хворих: клініко-описовий, розуміння, психодинамічний.
 
 Клінічний розбір хворого.
 
 Лекція. Основні підходи до психіатричної діагностики. Феноменологічна (клініко-психопатологічна), психодинамічна, стандартизована оцінка та емпірично-кількісна діагностика. Психіатричний діагноз.
 
 
 
2 день
 
Лекція. Вступ до предмету загальної психопатології (феноменології). Психопатологічні синдроми. Регістри психопатологічних розладів.
 
Лекція. Афективні та невротичні синдроми.
 
Клінічний розбір хворого.
 
Лекція. Амнестичний та психоорганічний синдроми.
 
 
3 день
 
Лекція. Маячні та галюцинаторно-маячні синдроми.
 
Лекція. Синдроми потьмарення свідомості.
 
Клінічний розбір хворого.
 
Лекція. Симптом, синдром, нозологія. Класифікації психічних розладів: МКХ-10, DSM 5.
 

 

 

Програма 2 модуля:

 

1 день

Лекція.  Поняття психозу. Шизофренія. Історія вчення про шизофренію. Клінічні прояви (форми) та варіанти перебігу. Параноїдна шизофренія. 

Лекція.  Шизофренія. Клінічні прояви (форми) та варіанти перебігу. Проста, кататонічна та гебефренічна шизофренія. 

Лекція. Інволюційні (пресенільні) психози. Клінічні прояви та варіанти. 

Лекція. Реактивні психози. Клінічні прояви та перебіг. 

 

2 день

Лекція. Афективні розлади. Класифікація. Великий депресивний розлад, рекурентний депресивний розлад. 

Лекція. Біполярний афективний розлад. Історія та клінічні прояви та перебіг. Шизоафективний розлад. 

Лекція. Симптоматичні та екзогенно-органічні психози. 

 

3 день

Клінічний розбір. 

Клінічний розбір. 

Клінічний розбір.  

 

 

Програма 3 модуля:

 

1 день

Лекція.   Класифікація тривожних, невротичних і пов’язаних зі стресом розладів. Етіологія тривожно-невротичних розладів. 

Лекція.   Клінічні типи тривожних розладів. Панічний розлад. Агорафобія. 

Лекція.   Клінічні типи тривожних розладів. Фобічні розлади. Соціальна фобія. Проста (специфічна) фобія.  

Лекція.   Клінічні типи тривожних розладів. Обсесивно-компульсивний розлад.  

 

2 день

Лекція.  Клінічні типи тривожних розладів. Дисоціативні розлади. Істеричний (переважно конверсійний) розлад. Генералізований тривожний розлад.  

Лекція.   Клінічні типи тривожних розладів. Іпохондричний розлад. Соматоформний розлад. Соматизований розлад.   

Клінічний розбір

Клінічний розбір

 

3 день

Лекція.   Класифікація стресових розладів. Поняття стресу. Розлади адаптації  (ситуативні реакції на стрес). Гостра реакція на стрес (афективно-шокова реакція). 

Лекція.   Поняття психотравми. Стресові розлади внаслідок надзвичайних ситуацій. Посттравматичний стресовий розлад. Діагностика. Клінічні прояви. Типи перебігу. 

Клінічний розбір.

Клінічний розбір 

 

 Програма 4 модуля: 

 

1 день

Лекція. Психосоматичні розлади: підходи до класифікації та діагностики. 
Лекція. Психосоматичні розлади: клінічна типологія.

Лекція. Соматизовані депресії. Соматизовані розлади. 
Лекція. Клінічні аспекти та класифікація суїцидальної та самодеструктивної поведінки. 

 

2 день

Лекція. Діагностика та класифікація аддиктивної поведінки.
Лекція. Клінічні аспекти алкогольної, наркотичної та нехімічних аддикцій. 
Лекція. Розлади харчової поведінки.

Лекція. Патохарактерологічні розвитки особистості. Сексуальні порушення та девіації. 

 

3 день

Клінічний розбір. 
Клінічний розбір. 

Клінічний розбір.

Клінічний розбір. 

Заключний пленум.

 

Програма 5 модуля:

1 день


9.00 – 10.30 Загальні підходи до терапії психічних розладів. Класифікація психотропних середників. 
11.00 – 12.30 Історичні аспекти та передумови виникнення сучасних підходів до терапії психічних розладів. 
12.30 – 14.00 Обід 
14.00 – 15.30 Розлади імпульс-контролю. 
16.00 – 17.30 Розлади звичок і потягів.
2 день


9.00 – 10.30 Сучасні підходи до терапії тривожно-невротичних розладів.  
11.00 – 12.30 Сучасні підходи до терапії афективних розладів. 
12.30 – 14.00 Обід  
14.00 – 15.30 Коморбідність розладів тривожного, обсесивного та імпульсивного спектру. Сучасні підходи до терапії. 
16.00 – 17.30 Сучасні підходи до терапії розладів психотичного спектру. 


3 день


9.00 – 10.30 Клінічний розбір 
11.00 – 12.30 Клінічний розбір 
12.30 – 13.30 Обід  
13.30 – 15.00 Клінічний розбір 
Підсумковий пленум