ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

 

1 модуль

 

2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль 6 модуль

Перший модуль присвячений формуванню уявлення про психотерапію, та її зв’язку з психологією та психіатрією. Подаються визначення понять:
симптому синдрому та нозології в психіатрії

Психіатричного діагнозу
ознайомлення із розладами психіки
Під час другого модулю розглядаються теми:
шизофренія
шизоафективні та біполярні психози
епілепсія
сенільні та пресенільні психози
реактивні психози
інтоксикаційні психози

Третій модуль присвячений межовим розладам:
залежності
психопатії
анорексія
булімія
психосоматичні розлади
самодеструктивна поведінка

неврози

тривожні розлади 

диференційна діагностика

вступ до психофармакології

Органічні психічні розлади

Деменції

Надання першої медичної допомоги та іспит.

В програмі можливі зміни*

1 модуль

1 день
 
 Лекція. Вступ до предмету психіатрії.
 
 Лекція. Пізнання психічно хворих. Методи пізнання психічно хворих: клініко-описовий, розуміння, психодинамічний.
 
 Клінічний розбір хворого.
 
 Лекція. Основні підходи до психіатричної діагностики. Феноменологічна (клініко-психопатологічна), психодинамічна, стандартизована оцінка та емпірично-кількісна діагностика. Психіатричний діагноз.
 
 
2 день 
 
 Лекція. Вступ до предмету загальної психопатології (феноменології). Психопатологічні синдроми. Регістри психопатологічних розладів.
 
 Лекція. Афективні та невротичні синдроми.
 
 Клінічний розбір хворого.
 
 Лекція. Амнестичний та психоорганічний синдроми.
 
 
3 день
 
 Лекція. Маячні та галюцинаторно-маячні синдроми.
 
 Лекція. Синдроми потьмарення свідомості.
 
 Клінічний розбір хворого.
 
 Лекція. Симптом, синдром, нозологія. Класифікації психічних розладів: МКХ-10, DSM 5.
 
2 модуль
 

1 день

 

Лекція.   Класифікація тривожних, невротичних і пов’язаних зі стресом розладів. Етіологія тривожно-невротичних розладів.

Лекція.   Клінічні типи тривожних розладів. Панічний розлад. Агорафобія. 

Лекція.  Клінічні типи тривожних розладів. Дисоціативні розлади. Істеричний (переважно конверсійний) розлад. Генералізований тривожний розлад.  

Лекція.   Клінічні типи тривожних розладів. Іпохондричний розлад. Соматоформний розлад. Соматизований розлад.   

 

2 день 

Лекція.   Клінічні типи тривожних розладів. Фобічні розлади. Соціальна фобія. Проста (специфічна) фобія. 

Лекція.   Клінічні типи тривожних розладів. Обсесивно-компульсивний розлад.  

Лекція.   Класифікація стресових розладів. Поняття стресу. Розлади адаптації  (ситуативні реакції на стрес). 

Лекція.   Поняття психотравми. Стресові розлади як наслідок надзвичайних ситуацій. Гостра реакція на стрес (афективно-шокова реакція). 

Лекція. Посттравматичний стресовий розлад. Діагностика. Клінічні прояви. Типи перебігу. 

 

3 день

Клінічний розбір.  

Клінічний розбір.  

Клінічний розбір. 

Заключний пленум

 

3 модуль

1 день

Лекція. Реактивні психози. Клінічні варіанти та перебіг. 

Лекція. Інволюційні (пресенільні) психози. Клінічні прояви та варіанти. 

Лекція. Шизофренія. Історія вчення про шизофренію. Клінічні прояви (форми) та варіанти перебігу. Параноїдна шизофренія. 

Лекція. Шизофренія. Клінічні прояви (форми) та варіанти перебігу. Проста, кататонічна та гебефренна шизофренія. Шизотиповий розлад. 

 

2 день 

Лекція. Біполярний афективний розлад. Історія та клінічні прояви біполярного афективного розладу. 

Лекція. Біполярний афективний розлад. Клінічна типологія та перебіг. Шизоафективний розлад. 

Лекція. Епілепсія. Клінічні аспекти та діагностика.

Лекція. Симптоматичні та екзогенно-органічні психози.

Лекція. Проблема параної та споріднених станів. 

 

3 день

Клінічний розбір.  

Клінічний розбір.  

Клінічний розбір. 

Заключний пленум

 

4 модуль

1 день

Лекція. Психосоматичні розлади: підходи до діагностики та класифікації. 

Лекція. Психосоматичні розлади: клінічна типологія. 

Лекція. Соматизовані депресії. Соматизовані розлади. 

Лекція. Клінічні аспекти та класифікація суїцидальної та самодеструктивної поведінки. 

 

2 день 

Лекція. Діагностика та класифікація залежної поведінки. 

Лекція. Клінічні аспекти алкогольної, наркотичної та нехімічних залежностей. 

Клінічний розбір. 

Клінічний розбір. 

 

3 день

Лекція. Сексуальні порушення та девіації. 

Лекція. Патохарактерологічні розвитки особистості. 

Лекція. Розлади харчової поведінки: анорексія, булімія. 

Клінічний розбір.

Заключний пленум.

 

5 модуль

1 день

Лекція. Історичні аспекти та передумови виникнення сучасних підходів до терапії психічних розладів. 

Лекція. Загальні підходи до терапії психічних розладів. Класифікація психотропних середників. 

Лекція. Розлади особистості. Історія питання, діагностика і класифікація. 

Лекція. Розлади особистості. Діагностика і типологія. 

 

2 день 

Лекція. Сучасні підходи до терапії алкогольної залежності. 

Лекція. Сучасні підходи до терапії наркотичної залежності. 

Клінічний розбір. 

Клінічний розбір.

 

3 день

Лекція. Сучасні підходи до терапії розладів психотичного спектру.

Лекція. Сучасні підходи до терапії афективних розладів. 

Лекція. Сучасні підходи до терапії тривожно-невротичних розладів.

Клінічний розбір.

Підсумковий пленум

 

6 модуль

1 день

 Лекція. Біо-психо-соціальна модель депресій. 

 Лекція. Патологічна азартність. Клінічні та діагностичні аспекти. 

 Лекція. Розлади імпульс-контролю. Клінічні та діагностичні аспекти. 

 Лекція. Психосоматичні концепції. 

 

2 день 

Лекція.

Лекція. 

Клінічний розбір.

Клінічний розбір.

 

3 день

Клінічний розбір. 

Клінічний розбір. 

Підсумковий семінар. 

Підсумковий семінар