ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

(згідно стандартів Євросертифікату)

Український психотерапевтичний університет здійснює фахову теоретичну, методологічну та практичну підготовку психотерапевтів згідно стандартів Європейської Асоціації психотерапії та Положення Української Спілки психотерапевтів (УСП) "Про Реєстр фахівців з психотерапевтичного консультування УСП" .

Український психотерапевтичний університет – громадська організація, основною метою якої є об'єднання спеціалістів-психологів, психотерапевтів для сприяння розвитку і еволюції психотерапії в Україні. Українська Спілка Психотерапевтів (УСП) - всеукраїнська громадська організація, основною метою якої є сприяння розвитку сучасної психотерапії в Україні, заснована в 1996 році. УСП є дійсним членом Європейської Асоціації Психотерапії.

Згідно світової практики, психотерапевтичну освіту (як практичне підвищення кваліфікації на базі державного диплому про вищу освіту в області гуманітарних чи медичних наук) надають майже переважно громадські професійні організації і асоціації. І це є цілком закономірно, виходячи із особливостей завдань і структури психотерапевтичної освіти.

Згідно стандартів Європейської Асоціації Психотерапії структуру психотерапевтичної освіти становлять чотири розділи:

 1. Теорія
 2. Власний досвід
 3. Самостійна психотерапевтична практика під супервізією
 4. Супервізія

Стандартами завершеної психотерапевтичної освіти є наступні:

 • теорія – не менш ніж 600 годин, в т.ч. психіатрична пропедевтика – 150 годин.
 • власний досвід – не менш ніж 300 годин,
 • самостійна психотерапевтична практика під супервізією – не менш, ніж 600 годин,
 • супервізія – не менш, ніж 150 годин.

Завершеною психотерапевтична освіта вважається тоді, коли кандидат оволодів всіма чотирма розділами. Лише це служить підставою для включення в Реєстр психотерапевтів УСП і клопотання про надання Європейського сертифікату з психотерапії, як і продовження професійного вдосконалення в рамках УСП та УПУ (отримання статусу спостерігача, навчаючого ко-терапевта, навчаючого терапевта, супервізора).

Важливо, щоб кількість годин (цифра) мала не абсолютне, ідеальне чи символічне значення, а щоб кількість годин була трансформована у якість психотерапевтичної роботи. Оцінка якості психотерапевтичної підготовки здійснюється в рамках кваліфікаційних процедур (процедура завершення психотерапевтичної освіти).

І. Теорія

Згідно Страсбурзької декларації з психотерапії (1990 р.) Український психотерапевтичний університет (разом із Українською спілкою психотерапевтів та Європейською асоціацією психотерапії) працює задля становлення в Україні психотерапії в якості:

 1. окремого, незалежного фахового виду діяльності, що має своє наукове (теоретичне, методологічне та практичне) підґрунтя
 2. окремої науки, що посідає своє окреме місце серед гуманітарних та медичних наук.

Доступ до психотерапевтичної освіти надається спеціалістам, які мають попередню підготовку в різноманітних галузях гуманітарних та суспільних наук (вища або незакінчена вища освіта державного зразка). Курси, отримані протягом освіти в університеті державного зразка, є необхідною але не достатньою вимогою для продовження психотерапевтичної освіти та зараховуються в якості частини необхідної теорії.

Опанування теоретичними знаннями в галузі психотерапії передбачає:

 1. вивчення базової психотерапевтичної теорії, що є спільною для всіх методів психотерапії
 2. спеціалізація згідно обраного методу психотерапії.

Грунтовна та всебічна теоретична підготовка впродовж 4 років передбачає отримання знань про:

 • Теорії розвитку людини впродовж життєвого циклу;
 • Розуміння інших психотерапевтичних підходів (модальностей)
 • Теорії змін;
 • Розуміння соціальних і культуральних аспектів психотерапії;
 • Теорії психопатології;
 • Теорії діагностики і інтервенцій.

ІІ. Власний досвід

Набуття власного досвіду може відбуватися в рамках одного з проектів власного досвіду УСП (робота в групах - не менше 5 років) та/або у вигляді індивідуальної навчальної психотерапії (залежно від напрямку). Набуття власного досвіду (в навчальних групах в рамках освітніх проектів і індивідуального) має на меті:

А) рефлексію основних власних зразків стосунків і ставлення до оточення, а також власних внутрішніх переживань і психічних процесів;

Б) сприяння розвитку особистісних професійних якостей, необхідних для встановлення психотерапевтичного стосунку і психотерапевтичної практики (зокрема, більшої уважності і чутливості в стосунку до інших, здатності більш співчутливого розуміння, тощо);

В) сприяння розширенню діапазону власних переживань різних регістрів і досягнення більшої людської зрілості.

Головною метою власного досвіду є: засвоїти (на власному досвіді) базові положення, які лежать в основі кожного методу психотерапії, отримати доступ до ресурсів саморозуміння і самоусвідомлення, засвоїти (інтерналізувати) не лише професійні якості психотерапевта, а прийняти психотерапію, як частину власного світогляду і частину життя (екзистенціальний підхід).

Набуття власного досвіду є важливим для опанування спеціалізованої теорії психотерапії та психотерапевтичних технік з метою формування власного терапевтичного стилю.

 ІІІ. Психотерапевтична практика

Цей блок передбачає практичну діяльність в допомозі особам під постійним професійним керівництвом протягом щонайменше 2-х років.

Ціль психотерапевтичної практики – оволодіння професійними вміннями та формування професійної ідентичності.

Український психотерапевтичний університет та Українська спілка психотерапевтів об’єднує професіоналів, що працюють в різноманітних спеціалізованих установах. Багато установ приймають на практику кандидатів на здобуття психотерапевтичної освіти.

Рекомендується розпочинати психотерапевтичну практику не раніше, ніж після 5 сесій власного досвіду та закінчення пропедевтики психічних розладів і базового оволодіння теоретичними положеннями з обраного напрямку психотерапії після проходження інтерв’ю допуску до супервізії.

ІV. Cупервізія

Можна вказати функції супервізії:

 1. фаховий нагляд і контроль
 2. особливий метод рефлексії психотерапевтичної практики у процесі освіти;
 3. Опрацювання прагнень, проблем і конфліктів, які виникають в контексті професійної діяльності і можуть суттєво впливати на неї.
 4. Оволодіння психотерапевтичною технікою

Супервізія має на меті підтримати рефлексивні процеси фахівця, аби розвинути ефективніші стратегії вирішення робочих завдань, які вони повинні виконувати у рамках своєї професійної діяльності.

Власний і професійний досвід + супервізія = зменшення професійних помилок

Власний і професійний досвід  - супервізія = збільшення професійних помилок

Всі блоки підготовки проводяться фаховими тренерами Українського психотерапевтичного університету та Української спілки психотерапевтів. Тренери УПУ та УСП є фахівцями найвищого рівня із досвідом роботи близько 20 років в галузі сучасної психотерапії та величезним досвідом у суміжних галузях. До навчального процесу залучаються закордонні фахівці в галузі психотерапії, вітчизняні фахівці, що не є в УСП та спеціалісти суміжних галузей.

V. Заключна атестація

Після отримання загальної кількості годин підготовки кожен кандидат проходить заключну атестацію. Заключна атестація проводиться у вигляді заключного колоквіуму, випускного семінару чи конференції та складається з двох частин:

 1. Захист теоретичної роботи

Теоретична робота є результатом  теоретичного дослідження за обраною та затвердженою темою обсягом 15-20 сторінок. До роботи додається не менше однієї рецензії.

 1. Захист самостійного психотерапевтичного випадку

Здійснюється опис психотерапевтичного випадку, який найкращим чином демонструє оволодіння кандидатом обраним методом психотерапії та ефективність психотерапевтичного процесу. Обов’язковою є континуальна супервізія представленого на заключний колоквіум випадку та рекомендація супервізора.

Успішне закінчення всіх блоків навчання (власний досвід, теорія, практика, супервізія) та захист теоретичної і практичної частини випускної роботи є підставою для:

 1. Включення в Реєстр психотерапевтів УСП
 2. Клопотання про присвоєння Європейського сертифікату з психотерапії

що є підставою для здійснення психотерапевтичної практики у більшості країн світу.