ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

Дата семестру

Теми семестру

 

 

 

 

1 семестр Загальної психотерапії

1.       Введення в психотерапію

 

30 год.

 

2.       Етичні засади психотерапії

 

2 год

 2 семестр загальної психотерапії

Основи консультування

 

32 год.

 

 

1 семестр спеціалізації

1.       Історія   методу ССТ,   Різні школи в рамках ССТ

ДоброднякО., Сєдих К.

25 год.

 

 

2 семестр спеціалізації

1.Життєвий цикл сім’ї. Різні сетінги, різні типи сімей.

Добродняк.О,

Грищук М.,

25 год.

 

2. Системний погляд на функцію симптома у системі.Форми клінічних систем за Людевігом.

Винярська О.

3. Системний погляд на сім’ю, де є неповносправна дитина.

 

Перша Літня Школа УПУ

 

Знайомство з іншими методами

Мироненко О,

Кечур Р.,

ДідковськаЛ.
Добродняк О.,

ПопелюкО.,

Католик Г.

38 год

 

 

3 семестр спеціалізації

1.Системні питання

Добродняк О.

25 год.

 

2. Робота з парами

 

Калиніченко Т.

Уркаєв Д.

 

4 семестр спеціалізації

Етапи розвитку в гештальт методі

Філіпсон

8 год

 

1.       Робота з сім’ями з дітьми

1.       КалініченкоТ.,

2.       Винярська О.,

3.       Яковлева Н.,

4.       Добродняк О.

25 год.

 

2.       Харчові розлади.Системний підхід

5.       Грищук М.

3.       Наративна психотерапія

 

6.       Добродняк О.

Друга Літня Школа УПУ

 

1.       Знайомство з іншими методами

 

 

 

 

Мироненко О, Дідковська Л, Католик Г, Теохаров, Бернштайн

16 год.

 

 

 

 

 

2.       Загальні питання психотерапії

 

Мироненко О, Кечур Р, Фільц О

 

6 год.

 

 

3.       Етичні питання

 

Забор В.

 

6 год.

 

 

4.       Спеціалізація теорія :

·         Системна модель самості

Гарбер К.

6 год

20 год

 

·         Системне опитування у судовому контекстісамості

·         Робота з парами

·         Нові підходив роботі з узалежненнями

 

Джакомуцці С.

8 год

Демонстрація первинного інтерв’ю. Дискусія.

Добродняк О.

6 год.

 

5 семестр спеціалізації

1.       Робота з психосоматичними розладами у системному підході

Добродняк О., Грищук М.

 

 

25 год.

2.       Невербальні методи в практиці системного сімейного психотерапевта

Грищук М.

 

 

 

3.       Робота з сімейною дошкою

Істоміна К.

 

4.       Метод  розстановок у конструктивістському ключі

 

Добродняк О.

 

 

6 семестр спеціалізації

1.Робота з залежностями у системному підході

Грищук М.

 

25год.

 

2. Терапія, направлена на рішення.

Добродняк О.

 

 

3. Наративна психотерапія

 

 

Третя Літня Школа УПУ

 

1.Етичні аспекти психотерапії

 

22 год.

44

год.

2. Загальні питання психотерапії

 

6 год.

 

3. Спеціалізація

·         Невербальні методики

·         Гіпнометоди

Веласкес С.

 

8

·         Методика роботи зорганізаціями

Джакомуцци С.

2

·         Теорія комунікації

Грищук М.

4

 

7 семестр спеціалізації

Теорія комунікації. Парадоксальні інтенції.

Добродняк О. Калініченко Т.

8

25 год.

Системний погляд на психіатричну допомогу. Сім’ї з психотичним симптомом. Депресивні розлади та допомога у системному підході.

Торопова Т. ,Грищук М.

8

Функції обсесивно-фобічних симптомів з системної точки зору. Прадоксальні інтенції.

Добродняк О.

8

 

8 семестр спеціалізації

Кризи,кризи розвитку та травматичні кризи. Кризові інтервенції в системному підході.

 

.

25 год

Травма. Робота з частками. Методика з внутрішньою системою в терапії та інших видах допомоги.

 

 

 

Липень 2018

1.       Трансфер системних навичок.

 

12 год.

 

Літня школа УПУ

2.       Завершальна процедура

 

20 год.

3.       Супервізія

 

8 год.

 

4.Загальна психотерапія

 

 

4 год

 

 

 

Всього:

1.Загальна психотерапія : 140 год.

2. Етика: 30 год.

3. Спеціалізація 250 год.

4.Супервізія: 8год

Завершальна процедура 20 год. (в залежності від кількості бажаючих пройти завершальну процедуру можуть змінюватись години супервізії та завершальної процедури)

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Можливі зміни у програмі