ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

Спеціалізація за напрямком «Психоаналіз» - Пропоновані теми

 

2  семестр
 Заняття І. Психоаналітична діагностика. Теорія психозів. 
 Заняття ІІ. Психоаналітична діагностика. Межові пацієнти. 
 Заняття ІІІ. Деякі аспекти теорії групового психоаналізу. 
 Заняття ІV. Деякі аспекти теорії групового психоаналізу. 
 Заняття V. Дискусійний семінар. 

 

3 семестр 

Теорії розвитку та елементи групових моделей . Теорії змін

 

 Вступ до групового аналізу . 2 год

 Групова теорія Фукса . 2 год

 Едипальна фаза у дівчаток-конроверсії ( З.Фройд, К.Хорні)  2 год

 Его – психологія . Розвиток Его та Супер-Его   2 год

 Семінар 

 Обєктні стосунки в теорії М. Кляйн . Шизоїдно – параноїдна та депресивна позиція. 2 год

 

Концепція В. Біона . Альфа функція, теорія психозу, теорія перетворень. 

Велика Група.

 

4 семестр

 

Блок 5. Теорії розвитку

5.11. Віннікот – 4 год.

5.9. Боулбі, Стерн – 4 год.

5.8. Еріксон – 4 години

Блок 4. Історія і школи психоаналізу

4.1.10 Біон – 4 год.

блок. 8 Груповий аналіз

8.2.1. Біон – 2 години

Блок 7. Теорії діагностики та інтервенції

7.1.2. Психодинамічна теорія характеру, структура особистості, розлади особистості – 2 год.

7.1.3. Тривога – симптом-конверсія – 2 год.

Велика група – 2 год.

семінарське заняття – 1 година

 

5 семестр

Блок 4. Історія і школи психоаналізу

4.1.3. Перші послідовники Фройда – 2 год.

4.1.12 Когут – 2 год.

4.1.11 Лакан – 2 год.

4.1.6 Ференці – 2 год

4.1.6. Балінт – 2 год.

Блок 7. Теорії діагностики та інтервенції

7.1.5. Істерія – 4 год.

7.1.6. Обсесивно-компульсивний невроз х-ру – 4 год.

7.1.7. Фобії і панічні розлади – 2 год.

7.1.8. Параноїдний х-р – 2 год.

Велика група – 2 год.

Семінар – 1 год.

 

6 семестр

Блок 4.  Історія і школи психоаналізу.

4.1.15 Інтерсуб’єктивний психоаналіз (Дж Атвуд, Р. Столороу та ін.) – 2 год.

4.1.18 Когнітивно-аналітична терапія П.Фонегі – 2 год

4.1.19 (4.2.11) Психоаналіз і нейронауки – 2 год.

Блок 5. Теорії розвитку

5.7. Сепарація-індивідуація (М.Малер) – 2 год.

5.10 Розвиток з позицій Селф-психології – 2 год.

 Блок 7. Теорії діагностики та інтервенції

7.1.9. Шизоїдний характер – 2 год.

7.1.12 Антисоціальний розлад – 1 год.

7.1.11. Психічні травми та дисоціація – 1 год.

7.1.13 Розлади харчової поведінки (Анорексія, Булімія)  - 2 год.

7.1.15 Розлади афекту ( маніакальний, депресивний) – 2 год.

7.1.16 Агресія. Садизм. Мазохізм. – 2 год.

7.1.17 Залежність. Патогенез. Види, форми, стадії – 2 год.

Велика група – 2 год.

Семінар – 1 год.

 

7 семестр

Блок 4. Історія і школи психоаналізу.

4.1.5. Аналітична психологія К.Г.Юнга – 2 год.

4.1.4. Індивідуальна психологія за А. Адлером – 2 год.

Блок 7. Теорії діагностики та інтервенції

7.2.1.-7.2.2.Значення сеттінгу, його різновиди. Вплив рамок установи. Позиція аналітика. Робота команди. -  2 год.

7.2.2-7.2.5. Основні поняття: головне правило, види інтервенцій, аналіз опору, розуміння захисних механізмів, регресія, правило «зверху-вниз», робота з проявами несвідомого і т.п. -  4 год.

7.2.6-7.2.7. Аналіз переносу: класична модель. Зміна парадигм та трансформація розуміння переносу. Робота з нарцистичними формами переносу. – 6 год.

7.2.8. Контрперенос в терапії та діагностиці. Емпатія – 4 год.

7.3.2. Психодинамічна діагностика та вибір психотерапевтичної техніки – 2 год.

Велика група – 2 год.; Семінар -1 год.

 

8 семестр

Блок 4. Історія і школи психоаналізу.

4.1.14. Дослідження ефективності психоаналізу в США та Німеччині (Гартман, Ф. Александер, Томе, Кехелє) – 2 год.

Блок 7. Теорії діагностики та інтервенції.

7.3.3-7.3.4.Початок терапії. Терапевтичний договір. Встановлення робочого альянсу. Стандартна психоаналітична техніка – 3 год.

7.3.5. Короткофокусна та проблемно-центрована психоаналітична психотерапія – 3 год.

7.3.6. Підтримуюча терапія і фактори ефективності – 2 год.

7.2.10 Інтерсубєктивний психоаналіз. Інтерсубєктивний «третій». – 4 год.

7.2.12. Зміна психотерапевтичної техніки в історичній перспективі. Вплив парадигми. Результати сучасних досліджень в нейронауках. – 4 год.

7.3.7. Експресивна психоаналітична психотерапія – 2 год.

7.3.8. Робота з важкими нарцистичними розладами з позиції Селф-психології. Когут vs Кернберг. – 2 год.

 

Велика група – 2 год.

Семінар -1 год.

 

9 семестр

Блок 5. Теорії розвитку

5.12 Сучасні концепції пренатального розвитку – 2 год.

5.13. Дитяча агресивність. – 2 год.

5.14 Психологія підліткового віку  - 2 год.

 

Блок 7. Теорії діагностики та інтервенції

7.1.14.(а також 4.2.10) Психодинамічні підходи до психосоматики – 2 год.

7.1.10 Психодинамічне розуміння сексуальних перверзій. Катексис лібідо на обєкт -  2 год.

7.3.9. Психоаналіз і творчість. Психодинамічна Арт-терапія – 4 год.

7.3.10 Символізм у психодинамічній психотерапії. Кататимно-імагінативна психотерапія – 4 год.

7.3.11. Терапія пар. Психоаналітична сімейна терапія – 4 год.

 Велика група – 2 год.

Семінар -1 год.

 

10 семестр

Блок 7. Теорії діагностики та інтервенції

7.3.13. Завершення психоаналітичної психотерапії. Розрішення переносу. Опрацювання депресивної позиції. – 2 год.

Блок 8. Групова психоаналітична психотерапія (груповий аналіз)         

8.2.3. Гетінгенська модель – 2 год.

8.2.5.-8.4 Група як ціле. Формування групи. Рамкові умови групового аналізу. – 2 год.

8.5. – 8.6.7. Основні правила групової роботи. Особливості групової динаміки. Афекти в групі, груповий конфлікт, конкуренція, груповий нарцисизм. – 4 год.

8.6.8.-8.6.10. Групова комунікація в світлі теорії обєктних стосунків. Роль ведучого, інтераенції. Негативна терапевтична динаміка.  – 4 год.

8.7 – 8.7.4. Особливості навчальних груп. Спостерігацтво.Роль ко-терапевта. Групова супервізія – 2 год.

8.7.6. Балінт-групи – 2 год.

8.8. Велика група -  2 год.

8.10-8.12. Короткотривала групова психотерапія  та інші моделі (в клініці, спеціалізовані терапевтичні групи). Дослідження ефективності групової психотерапії – 2 год.

Велика група -2 год.

Семінар – 1 год.

 

* Можливі зміни в програмі