ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

Програма

Курсу спеціалізації з клієнт-центрованої терапії

Повна програма (консультант + терапевт): 10 сесій по 25 годин – 250 годин

Рівень консультанта: 2 сесії по 25 годин - 50 годин

Рівень терапевта: 8 сесій по 25 годин - 200 годин

Самостійна робота – 50 годин

Частина курсу спеціалізації здійснюється за рахунок літніх шкіл в розмірі по 25 годин під час кожної літньої школи.

 

Тема

Вид роботи

Години

І сесія

 

1.

Основи клієнт-центрованої теорії особистості та клієнт-центрованої теорії розвитку людського Єства (Self):

 

14

1.1

Класичні поняття особистості у КЦТ

 

6

1.2

Self –основа особистості

 

6

1.3

Структура особистості у КЦТ 

 

2

2.

Теорії розвитку людського Єства (Self):

 

11

2.1

Класична теорія К.Роджерс  

 

6

2.2

Ю.Джендлін (experiencing)

 

5

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

 год

 год

 год

  год

ІІ сесія

3.

Новітні теорії розвитку людського Єства (Self) у КЦТ:

 

 

3.1

Е.-М.Бірман-Ратьєн

 

6

3.2

Маргарет Ворнер

 

6

3.3

Р.Кіган (цикли залежності та автономії)

 

2

4.

Деніел Стерн – інтерперсональний розвиток

 

6

5.

Розвиток процесу (M.Warner)

 

5

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

 год

 год

год

 год

ІІІ сесія

 

6.

Основи клієнт-центрованої теорії терапії. Клієнт – центрована психотерапія:

 

 

 

6.1

К.Роджерс: Теорія терапії

 

8

7.

К.Роджерс: Теорія міжлюдських стосунків

 

5

8.

Психодинаміка терапевтичних стосунків

 

10

8.1

Взаємодія з точки зору клієнт-центрованого підходу (інтерперсональні та інтерсуб’єктивні аспекти)

 

2

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

 год

 год

 год

 год

IV сесія

9.

Первинне інтерв’ю та планування терапії

 

6

10.

Діагностика, методика, техніка та контроль у клієнт-центрованій терапії

 

6

10.1

Визначення характеру дисфункційності (психологічних розладів) та типи втручань

 

3

11

Етіологія психологічних розладів у клієнт-центрованій терапії (Л.Корбай)

 

6

 

12

Герменевтична емпатія (В.Кайль)

 

4

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

год

 год

 год

 год

V сесія

13

Терапевтичний процес. Стадії терапевтичного процесу (К.Роджерс, Х.Свільденс)

 

8

13.1

Рівні терапевтичних інтервенцій (М.Ворнер)

 

6

14

Герменевтична емпатія (В.Кайль)

 

4

15

Терапевтична комунікація з точки зору центральних умов

 

7

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

год

 год

 год

 год

VI сесія

16

Складні процеси: вразливі, дисоційовані, психотичні і метафактні процеси (М.Ворнер). Клієнт-центровані аспекти роботи зі складними процесами

 

5

17

Специфічні аспекти клієнт – центрованої терапії у роботі з психологічними розладами (Х.Свільденс, Й.Фінке, Е.М.Бірман-Рат’єн, М.Ворнер, Г.Прауті)

 

2

17.1

Тривожні та фобічні розлади

 

2

17.2

Межовий (Borderline) розлад особистості

 

2

17.3

Депресивні розлади

 

2

17.4

Залежності

 

2

17.5

Травма та гострі стресові розлади

 

2

17.6

Кризові інтервенції

 

2

17.7

Психосоматичні розлади

 

2

17.8

Розлади харчової поведінки

 

2

17.9

Психотичні розлади (пре-терапія)

 

2

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

год

 год

 год

 год

VII сесія

18

Основи клієнт-центрованої групової роботи:

 

13 год:

18.1

Класична теорія та стадії розвитку групи (К.Роджерс)

 

4

18.2

Концепція лідерів та фаз розвитку закритої групи (А.Бек)

 

4

18.3

Робота зі специфічними групами клієнтів

 

2

19

Підготовка та проведення тренінгів та воркшопів

 

3

20

Клієнт-центровані аспекти роботи з сім’ями (Сімейно – центрована терапія)

 

4

21

Клієнт-центровані аспекти роботи з дітьми (ігрова терапія)

 

4

22

Клієнт-центровані аспекти терапії із застосуванням експресивних мистецтв (Н.Роджерс)

 

4

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

Год

 год

 год

 год

VIII сесія

23

Дитяча та юнацька клієнт-центрована терапія:

 

 

23.1

Теорії розвитку та формування Єства (Self)

 

 

23.2

Види та форми роботи з дітьми та підлітками

 

 

23.3

Специфічні аспекти роботи з дітьми різного віку

 

 

23.4

Залучення родини до процесу терапії

 

 

23.5

Застосування технік у дитячій терапії

 

 

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

год

 год

 год

 год

IX сесія

24

Focusing та experiencing (Ю.Джендлін)

 

 

24.1

Ю. Джендлін та метод Фокусінга

 

 

 

24.2

Імпліцитні та експліцитні переживання, Felt-sense

 

 

24.3

Шість кроків фокусінгу

 

 

24.4

 

Можливості та обмеження методу

 

 

24.5

Знайомство із власним внутрішнім простором

 

 

24.6

Розв’язання проблем за допомогою фокусінга. Пошук ресурсів.

 

 

24.7

Партнерський фокусінг.

 

 

24.8

Об’єднання фокусінга та малюнкових методик.

 

 

24.9

Робота з тілом у клієнт-центрованій терапії та підходи до роботи з психосоматичними розладами

 

 

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

год

 год

 год

 год

Х сесія

25

Робота зі сновидіннями у клієнт-центрованій терапії

 

4

26

Сетінг практики та терапевтичні рамки в ЦОТ

 

3

27

Етика в практиці ЦОТ

 

2

28

Організація супервізії в ЦОТ

 

3

29

Дослідження в ЦОТ

 

2

 

Заключна процедура

 

11

 

Всього

Лекції

Практичні

Семінари

Всього:

год

 год

 год

 год

30

Супервізії в рамках спеціалізації

 

150 год

 

- рівень консультанта

 

50 год

 

- рівень терапевта

 

150 год

 * Можливі зміни у програмі