ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

 

Теми

Години

Виконано

 

Теорія по направленню психодрама.

Спеціалізація (250год. – семінари + 50год. - самостійної  роботи).

 

Розділ 1. Введення.

 

1.1   Загальна характеристика психодрами. (70год.)

Психодрама – універсальний інструмент психотерапії, психологічного консультування, бізнесу, самопізнання. Психодрама – цілісний метод і «донор» технік інших напрямків психотерапії навчання і т.ін.

 

 

Історія встановлення методу. Створення і встановлення методу Я.Л. Морено. Спільна характеристика психодрами як методу психотерапії. Теоретичні основи психодраматичного методу.

 

Основи психодрами. Рольові ігри і психодрама. Теорія ролей Я.Л. Морено. Концепція ролі, рольовий  розвиток і види його порушень, рольове навчання.

     Соціометрія як одна із основ психодрами. Тестова і просторова соціометрія. Соціометрія і групова динаміка. «Соціальний атом». Вимірювання психосоціальних мереж за допомогою соціометрії. Основні сили соціалізації і типи міжособистісних відносин.

 

Основні поняття психодрами і її принципи. Рольова гра. Спонтанність. Сценарій. Поняття «Теле» - перенос почуттів і взаємний вибір. Творчість (креативність). «Культурні консерви».

      Катарсис як від реагування хворобливих аффектів минулого. Перегравання травматичної ситуації. Прийняття  того, що відбулося колись. Інсайт.

     Поняття  про місце дії. Сцена. Принцип фокусировки, вибірково™ розглянутих проблем.

    Поняття «Сюр-плюс-реальність».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30год

 

 

Псходрама як напрямок групової психотерапії. Групова психотерапія і психодрама: схожість і відмінність базових основ. Особливості психодрами: захищеність внутрішньогрупового простору; принцип «тут і зараз» в співвідношенні з «там і тоді», катарсис, знаходження позитивного ресурсу для здійснення змін.

 

Ролі в Психодрамі. Терапевтична команда. Основні функції учасників психодрами: ведучий (терапевт або директор), протагоніст, помічники (допоміжні Я), аудиторія (глядачі).

      Понятие о пространстве и времени действия.

 

Форми і види психодрами. Форми психодраматичної дії. Рольові ігри і соціодрама. Рольові, ситуаційні та імпровізаційні ігри і психодрама.

     Види психодрами: центрована на індивіді, центрована на «теле», направлена на групу. Психодрама, центрована на групі.

Інтрапсихічна психодрама. Особливості інтрапсихіної психодрами. Світ всередині нас. Робота з сценаріями життя. Особистість як група. Інтрапсихічна соціометрія. Інтрапсихічні розігріви. Робота з «субособистостями».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40год

 

1.2 Структура психодраматичного процесу.  (80год)

 

 

Фази психодраматичної дії. Розминка (розігрів), дії, інтеграція. Стадії розгортання психодраматичного процесу. Розігрів групи, протагоніста, ведучого. Вибір протагоніста. Дослідження проблеми. Фокусування і представлення проблеми. Робота по подоланню опору. Обмін ролями. Поведінкова практика. Катарсис. Співпереживання. Завершення. Обговорення - шерінг. Процес-аналіз. Планування і побудова психодраматичного сеансу.

 

Техніки в психодрамі. Поняття про базові психодраматичні техніки. Техніки рольових ігор. Специфічні психодраматичні техніки: виконування ролі; діалог; монолог; дублювання; двійник або друге Я; репліки в сторону; обмін ролями; техніки порожнього стільця; техніки дзеркала (відображення). Техніки, пов’язані з поняттям часу: «крок в майбутнє», «повернення в часі», «тест на спонтанність» і ін. техніки, пов’язані з поняттям реальності, чуттєвої і об’єктивної. Техніки роботи з сновидіннями.

 

 

 

 

 

 

 

50год

 

Психотерапевтичний еффект в психодрамі. Психотерапевтичний еффект при відреагуванні хворобливих переживань минулого. Катарсис. Психодраматична спокута вини. Зміна внутрішньої реальності. Психотерапевтичний еффект від розширення рольового репертуару: виконання рольового дефіциту; подолання акціонального голоду; розвиток креативності і спонтанності; набуття досвіду «ти» через обмін ролями. «Репетиція майбутнього»; апробування нових способів поведінки: психотерапевтичні еффекти здобуття нового досвіду відносно зовнішньої реальності.

 

 

 

 

 

30год

 

Розділ 2. Різні аспекти використання психодраматичного методу. Психодрама в клінічній практиці. Психодрама в роботі з соматичними хворими.    (30год)

 

 

Психодрама і криза.

Психодрами під час війни, в епоху соціальних потрясінь.

Психотерапія дітей і дорослих, переживших насильство.

Психодрама із залежними та членами їхніх сімей.

Психодрама в клінічній практиці.

 

 

 

30год

 

Розділ 3. Дослідження і зміна міжособистісних відносин в психодрамі. Час і простір, особистісні сюжети і міфи, казки, сни, фантазії і символи як основа психодраматичної корекції.  (20год)

 

 

Міфи, архетипічні сюжети, персонажі і образи в психодраматичній практиці. Юнігіанска і класична психодрама:схожість і відмінність.

 

 

20год

 

 

Розділ 4. Монодрама.

 

 

20год

 

Розділ 5. Супервізія особистої роботи в якості директорів психодрами і підготовка до сертифікації. Стандарти підготовки спеціалістів в області психодрами.

Поняття індивідуального стилю директора психодрами. Методи і прийоми підтримання професіональної працездатності, види саморегуляції.

Психодрама в бізнесі: соціометрія  колективів, фірм та установ (стосунки, конфлікти).

Рольові ігри в бізнесі (оптимальне функціонування), меркетинг, коучінг.

ПД і особстісне зростання: групи самопізнання, трегінги спонтанності  і креативності, опрацювання «старих» і відкриття «нових» ролей.

Всього

 

 

 

 

 

30год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 год